Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S
search
Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S
search
Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S
search
Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S
search
Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S
Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S
Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S
Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S

Lavadora CANDY 31010470 CS 1482DE/1-S

Candy CS 1482DE/1-S, Carga frontal, 8 kg, B, 77 dB, 1400 RPM, 196 kWh

274,81 €

Descripción
SMART ?ADA SPOT?EBI??
Chyt?e a snadno - to je cesta. Candy v??í, e v ivot? je zásadní uívat si kadý moment. ?ada spot?ebi?? Smart je vyrobena tak, aby jednoduchou a elegantní cestou vy?eila Vae pinavé prádlo za Vás a vy jste tak m?li více ?asu na v?ci, které Vás opravdu baví. U ádné plýtvání ?asu, energie, pen?z a úsilí. Vyuijte hlavní výhody této ?ady: dví?ek umíst?ných vý pro mení námahu p?i pln?ní pra?ky. Pra?ky Candy Smart disponují systémem konektivity NFC , díky kterému m?ete spot?ebi? ovládat pouze pomocí Vaeho smartphonu.*systém NFC je kompatibilní pouze se smartphony s opera?ním systémem Android vybavenými technologií NFC.

KG DETECTOR
Nae pra?ky minimalizují mnoství spot?ebované elekt?iny a sniují mnoství odpadu. Citlivé sníma?e hmotnosti detekují velikost nápln? a automaticky upravují mnoství pouité vody a elekt?iny. U naich pra?ek m?e polovi?ní nápl? vyadovat a o 70% mén? vody, ?asu a elekt?iny!

14,30,44 A 59 MINUTOVÉ PROGRAMY RAPID
Dokonalá kombinace úspory ?asu a skv?lého výkonu, pra?ky Candy vám dovolí zvolit si z ne mén? ne ?ty? pracích cykl?, které vechny trvají mén? ne hodinu a jsou 100% efektivní.

FUNKCE CHECK-UP
Prodlute ivotnost vaí pra?ky - Funkce Smart check-up vás zpraví o aktuálním stavu vaeho spot?ebi?e a v p?ípad? poruchy vám poradí jak postupovat dále.

M?JTE VE POD KONTROLOU
Díky funkci My Statistic m?ete ovládat ty nej?ast?ji pouívané programy a nau?it se, jak zlepit jejich pouívání.

STÁHN?TE SI NOVÉ PROGRAMY
Funkce Smart Cycles vám umo?uje stáhnout si dalí programy a díky tomu najít vdy to nejlepí ?eení pro vae prádlo.

ODLOENÝ START
S odloeným startem bude prádlo p?ipraveno, kdy si vy poru?íte. Tato funkce umo?uje naprogramovat za?átek pracího cyklu s maximálním zpod?ním 24 hodin. U ádné starosti s nep?íjemným pachem vytvá?eným mokrým prádlem, které z?stalo uvnit? pra?ky po vyprání p?íli dlouho. ádné dalí plýtvání energie.

SMART TOUCH
Technologie Smart Touch umo?uje bezkontaktní p?ipojení pomocí funkce NFC pouhým p?iloením telefonu k ovládacímu panelu. Vyuít tak m?ete díky aplikaci dalí dopl?kové monosti jako nap?. stahování dalích program? ?i Chytrou kontrolu p?ístroje. Interakce se spot?ebi?em je moná pouze u smartphon? Android vybavených technologií NFC.

ZJEDNODUTE SI IVOT
Vyzkouejte kompletní sadu rad a návrh?, které vám pom?ou uspo?it ?as a peníze a získat perfektn? ?isté prádlo.

Candy CS 1482DE/1-S. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 77 dB. Clase de lavado: A. Nivel de ruido (lavado): 61 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Consumo anual de energía, lavado: 196 kWh, Consumo anual de agua de lavado: 9850 L. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 530 mm, Altura: 850 mm
 • Tipo : Independiente
 • Tipo de carga : Carga frontal
 • Color del producto : Blanco
 • Pantalla incorporada : Si
 • Tipo de control : Botones, Giratorio
 • Bisagra para puerta : Izquierda
 • Color de la puerta : Blanco
 • Material del tambor : Acero inoxidable
 • Volumen de tambor : 58 L
 • Ventana de visión : Si
 • Capacidad nominal : 8 kg
 • Máxima velocidad de centrifugado : 1400 RPM
 • Clase de secado por giro : B
 • Número de programas de lavado : 16
 • Nivel de ruido (spin) : 77 dB
 • Nivel de ruido (lavado) : 61 dB
 • Programación diferida : Si
 • Inicio retrasado : 24 h
 • Tiempo del ciclo (máx.) : 210 min
 • Tiempo de ciclo (programa rápido) : 14 min
 • humedad residual : 53%
 • Comunicación de Campo Cercano (NFC) : Si
 • Programa de lavado rápido : Si
 • Auto diagnóstico : Si
 • Botón de encendido/apagado : Si
 • Escala de eficiencia energética : A+++ a D
 • Consumo de energía por ciclo de lavado : 1,07 kWh
 • Voltaje de entrada AC : 220 - 240 V
 • Ancho : 600 mm
 • Profundidad : 530 mm
 • Altura : 850 mm
 • Peso : 65 kg
 • Peso del paquete : 67 kg
 • Clase de eficiencia energética (antigua) : A+++
 • Clase de lavado : A
 • Consumo anual de energía, lavado : 196 kWh
 • Consumo anual de agua de lavado : 9850 L